UND

UND
UND

UND

• Sadece altı farklı tip şasi kullanılarak oluşturulan modüler yapı 
• Ortak kullanılan komponentler daha fazla güvenilirlik ve yüksek performans sağlar 
• Maksimum çalışma süresi; hizmet süresi boyunca minimum maliyet

Video

Kapat